telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Przewodnik jest zbiorem wiedzy na temat instytucji pomocowych, danych teleadresowych i innych cennych wskazówek mogących służyć rodzinie w życiu codziennym oraz w sytuacjach kryzysowych. Przewodnik ma za zadanie ułatwić rodzinom korzystanie ze wsparcia w sytuacjach trudnych, wykorzystując zasoby instytucji pomocowych działających na terenie Miasta Nowego Sącza.

Icon

0 downloads

...