telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

W ramach organizowanego przez OWiTR Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego zapraszamy na Konferencję naukową pt. „Seksualność dzieci i młodzieży. Norma i zaburzenia rozwojowe”.
Konferencja odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. w Miasteczku Galicyjskim i kierowane jest głównie do organizacji pomocowych oraz rodzin zastępczych zawodowych z terenu miasta Nowego Sącza.
Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza, pan Ryszard Nowak.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy plan konferencji oraz opisy wykładów/warsztatów.
Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zapisów przy rejestracji tj. od godz. 9:30 w dniu Konferencji).

Program konferencji:

 • 9.30-10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00-10.05 Inauguracja konferencji – Henryk Leśniara Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu
 • 10.05-10.10 Wystąpienie Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowego Sącza
 • 10.10-10.15 Wystąpienie Grzegorza Chochli Dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza
 • 10.15- 11.00 „Seksualność dziecka – norma rozwojowa” – dr Krzysztof Szwajca
 • 11.00-11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30-12.15 „Nadużycia seksualne wśród dzieci – rozpoznawanie i pomoc psychologiczna” – dr Wanda Badura – Madej
 • 12.15-13.00 ,,Teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia rozmów o seksualności z dziećmi” – dr Marek Babik
 • 13.00- 13.45 Przerwa na lunch
 • 13.45-15.15 Praca warsztatowa w 3 grupach tematycznych, będących poszerzeniem treści wykładowych
  • I grupa – prowadzenie dr Krzysztof Szwajca
  • II grupa – prowadzenie dr Wanda Badura – Madej
  • III grupa – prowadzenie dr Marek Babik
 • 15.15-15.20 Podsumowanie
 • 15.30- 15.45 Zakończenie konferencji – wręczenie zaświadczeń uczestnictwa

SZCZEGÓŁOWE OPISY WYKŁADÓW/WARSZTATÓW

dr Wanda Badura-Madej

Wykład: Nadużycia seksualne wśród dzieci – rozpoznawanie i pomoc psychologiczna.

W referacie zostaną przedstawione zagadnienia związane z rozpoznawaniem seksualnego wykorzystywania dziecka i uruchamianiem pomocy psychologicznej dostosowanej do potrzeb dziecka i jego rodziny.
Potwierdzenie faktu seksualnego wykorzystywania dziecka jest bardzo trudne, ponieważ pełną wiedzę o sytuacji krzywdzenia ma jedynie sprawca i dziecko-ofiara. Stąd obligacja do uwzględniania różnorodnych objawów somatycznych i psychologicznych. Zostaną omówione somatyczne oraz psychologiczne (seksualne i behawioralne) wskaźniki seksualnego nadużycia oraz ich ocena pod kątem prawdopodobieństwa seksualnego nadużycia. Eksperci podkreślają, że stwierdzenie dziecka, które mówi, że było seksualnie wykorzystywane, oznacza wysokie prawdopodobieństwo, że mówi ono prawdę. Fałszywe oskarżenia przez dzieci są bardzo rzadkie (1-5 %).
Skutki wykorzystywania seksualnego zostaną przedstawione w dwóch modelach: modelu Finkelhora oraz modelu traumy. Użyteczny w wyjaśnianiu różnorodnych traumatogennych skutków nadużycia seksualnego jest model Davida Finkelhora, który uwzględnia cztery urazowe czynniki. Są to traumatyczna seksualizacja, stygmatyzacja, poczucie zdrady w postaci utraty zaufania do dorosłych, poczucie bezsilności. Zgodnie z sugestiami autorów DSM , wykorzystanie seksualne jest ocenione jako czynnik skrajnie urazowy, skutkujący najczęściej zaburzeniami po stresie traumatycznym ale także innymi zaburzeniami psychicznymi.
Zasygnalizowane zostaną wskazania do różnych form pomocy psychologicznej (interwencja kryzysowa, psychoterapia, poradnictwo) w zależności od odległości czasowej od traumatycznego doświadczenia oraz momentu ujawnienia.

Warsztat: Jak pracować w obszarze dziecka seksualnie wykorzystywanego według zasady „lepiej mądrze, niż sprawiedliwie”.

Podczas warsztatu zostaną omówione dylematy profesjonalistów zajmujących się dziećmi seksualnie wykorzystywanymi. Obszary wątpliwości:

 1. Obszar wątpliwości diagnostycznych : w sytuacji ujawnienia podejrzenia seksualnego wykorzystywania pojawia się nacisk na szybką weryfikację podejrzenia przy braku szybkich, pewnych specyficznych metod psychologicznej diagnozy przeprowadzanej w sytuacji kryzysu ujawnienia obfitującej w silne emocje
 2. Obszar wątpliwości planowania pomocy psychologicznej dla dziecka krzywdzonego: komu, w jakiej kolejności, w jaki sposób ma być udzielona pomoc psychologiczna
 3. Obszar wątpliwości dotyczący współpracy z rodziną i innymi służbami, wnikający z innych priorytetów niż. psychologiczne
 4. Obszar własnych postaw wobec faktu krzywdzenia dziecka.

Powyższe tematy zostaną omówione w oparciu o kazuistykę i wspólna dyskusję.

 

dr Krzysztof Szwajca

Wykład: Seksualność dzieci i młodzieży okiem psychiatry.
Które zachowania seksualne w wieku rozwojowym są normą, a które powinny zaniepokoić opiekuna? Jak rozwija się seksualność, stosunek do ciała, sposoby radzenia sobie z emocjami u różnych dzieci? Jaki wpływ na wyżej wymienione obszary ma trudne dzieciństwo (traumy wczesnodziecięce) i krzywdzenie dziecka? Czy młodzież „uzależniona” od Internetu ogląda w nim dużo pornografii? Czy powinniśmy się tym niepokoić? Trudne i „trudne” tematy – homoseksualność, masturbacja, nietypowe zachowania seksualne. Wykład będzie próbował odpowiedzieć na te i inne pytania, które często nurtują rodziców / opiekunów dzieci.

Warsztat: Wpływ wczesnej traumy dziecięcej na seksualność, cielesność, styl emocjonalny dziecka.

Jak wspierać dobry rozwój psychoseksualny dziecka straumatyzowanego? Jak rozumieć jego zachowania? Kiedy zwracać się o pomoc do profesjonalistów? Do kogo? Czy seksuolog jest dziecku / adolescentowi potrzebny?

 

dr Marek Babik

Wykład: Teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia rozmów o seksualności z dziećmi.

W tej części omówię zasady prowadzenia rozmów z dzieckiem o seksualności oparte na dwu stopniowym schemacie konstruowania wypowiedzi.

Warsztat: 

Ta część poświęcona zostanie nabywaniu praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy. Będą stawiane pytania dzieci, a uczestnicy spróbują na nie odpowiadać.