telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl
W ramach Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „WIĘZI. DZIECKO W RODZINNEJ OPIECE ZASTĘPCZEJ”. Konferencja odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r.w Miasteczku Galicyjskim i kierowana jest głównie do pracowników instytucji pomocowych, szkół oraz rodzin zastępczych zawodowych z terenu miasta Nowego Sącza.
Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza, pan Ryszard Nowak.
Prelegentami będą m.in. zaproszeni specjaliści – pracownicy naukowi oraz praktycy zajmujący się zagadnieniem przywiązania: dr Teresa Jadczak – Szumiło, dr Agnieszka Lasota oraz dr hab. Grzegorz Iniewicz.
Ilość miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych wyłącznie drogą mailową na adres: konferencja2017@owitr.pl. Konferencja będzie odbywała się w godzinach od 9.00 do 15.45. Zapisy na poszczególne warsztaty dokonywane będą w dniu konferencji podczas rejestracji uczestników tj. od godz. 8.30 do 9.00.
Szczegółowy plan konferencji oraz opisy wykładów i warsztatów zamieszczony jest poniżej. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Organizator, w ramach przerwy kawowej, przewiduje dla wszystkich uczestników drobny poczęstunek natomiast, w ramach przerwy na lunch, istnieje możliwość zakupienia we własnym zakresie posiłku w Gospodzie znajdującej się na terenie Miasteczka Galicyjskiego.
ZAPRASZAMY!
PROGRAM KONFERENCJI:

8.30 -9.00    Rejestracja uczestników
9.00 – 9.05    Inauguracja konferencji
– Henryk Leśniara – Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin
9.05 – 9.10    Wystąpienie przedstawiciela UM Nowego Sącz
9.10 – 9.30    Wprowadzenie do konferencji
– mgr Jolanta Piesiewicz – Miłek – psycholog OWiTR
9.30 – 10.15    Wykład – dr Agnieszka Lasota: „Zaburzenie więzi i trauma wczesnodziecięca konsekwencją braku rodzicielskiej miłości”.
10.15 – 10.25    Dyskusja
10.25 – 10.55    Przerwa kawowa
10.55 – 11.40    Wykład – dr hab. Grzegorz Iniewicz: „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania”.
11.40 – 11.50    Dyskusja
11.50 – 12.35    Wykład – dr n. hum Teresa Jadczak-Szumiło: „Więź jako czynnik chroniący rozwój dziecka”.
12.35 – 12.45    Dyskusja
12.45 – 13.30    Przerwa na lunch
13.30 – 15.00    Warsztaty – 4 grupy tematyczne:
I grupa – prowadzenie dr hab. Grzegorz Iniewicz: „Styl przywiązania rodziców zastępczych i ich kompetencje związane z mentalizacją”.
II grupa – prowadzenie dr Agnieszka Lasota: „Wspomaganie rozwoju więzi w rodzinie zastępczej„.
III grupa – prowadzenie dr Teresa Jadczak – Szumiło: „Regulacje emocji rodzice-dziecko jako warunek modyfikacji stylu przywiązania”.
IV grupa – prowadzenie mgr Leokadia Witowska: „Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży – jak ożywić utracone relacje?„.

15.15 – 15.30    Podsumowanie
15.30 – 15.45    Zakończenie konferencji