telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl
Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu został wyróżniony za konsekwentne, 5-letnie wspieranie pieczy zastępczej. Wyróżnienie przyznano podczas 5.  Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w Warszawie 8 czerwca (czwartek). OWiTR od 1 stycznia 2012 roku  pełni funkcję organizatora pieczy zastępczej w naszym mieście


Wyróżnienia przyznano dla miast, powiatów i organizatorów pieczy zastępczej, którzy swoimi działaniami konsekwentnie wspierają rozwój rodzinnej opieki zastępczej w Polsce.  Podczas wręczenia nagród w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie podkreślano, że wybierając laureatów kapituła kierowała się nie tylko danymi ilościowymi i jakościowymi, ale w dużej mierze własną wiedzą oraz opiniami rodziców zastępczych. Formy pracy, stosowane  standardy  oraz nowatorskie metody wspierania rodzicielstwa zastępczego ocenione zostały bardzo wysoko jako jedne z najlepszych w kraju.

W Nowym Sączu funkcjonują 53 rodziny zastępcze spokrewnione, 19 rodzin zastępczych niespokrewnionych, 13 rodzin zawodowych oraz 2 placówki typu rodzinnego, w których wychowuje się 160 dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę wielkość miasta oraz liczbę funkcjonowania form rodzinnych pieczy zastępczej stanowi to jeden z najlepszych wyników w kraju.

Pierwsze pogotowie rodzinne  w Nowym Sączu powstało już w czerwcu 1994 roku, a po nim kolejne. Tak więc od 23 lat budowany jest system rodzinnej opieki zastępczej, który stał się podwaliną do rozwoju zawodowego rodzicielstwa zastępczego w Polsce. 

 

Źródło: nowysacz.pl