telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

W dniu 12 października odbyły się warsztaty superwizyjne dla zawodowych rodzin zastępczych pod tytułem: „Wsparcie w twórczym rozwiązywaniu problemów w życiu rodzin zastępczych”. Warsztaty te zostały zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” i prowadzone były przez dr hab. Grzegorza Iniewicza.

W spotkaniu wzięło udział 18 osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących placówki typu rodzinnego z terenu miasta Nowego Sącza i miało następujący przebieg:

– przedstawienie się uczestników.

– ustalenie zasad pracy grupy (tajemnica grupowa, sposoby wyrażania swoich opinii itp.)

– omówienie i dyskusja nad najczęstszymi problemami specyficznymi dla rodzin zastępczych

– wspólne szukanie zasad twórczego rozwiązywania problemów – omówienie rozwiązywania problemów na przykładach wniesionych przez uczestników spotkania

– podsumowanie spotkania