telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl
 • W ramach Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „OD SMUTKU DO WROGOŚCI. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży”. Konferencja odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. w Miasteczku Galicyjskim i kierowana jest głównie do zawodowych rodzin zastępczych z terenu miasta Nowego Sącza, specjalistów, pracowników instytucji pomocowych oraz szkół. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza, pan Ryszard Nowak.

  Konferencja będzie odbywała się w godzinach od 9.00 do 15.45 (poniżej zamieszczony jest szczegółowy program). Prelegentami będą m.in. zaproszeni specjaliści – praktycy zajmujący się problematyką dzieci i młodzieży: mgr Romualda Ulasińska (Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie), dr Karolina Grządziel (Ambulatorium kliniczne psychiatrii młodzieżowej oraz młodzieżowy oddział psychiatryczny) oraz mgr Ireneusz Czachura (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”).
  Organizator, w ramach przerwy kawowej i przerwy na lunch, przewiduje dla wszystkich uczestników konferencji poczęstunek kawowy oraz obiad w Gospodzie znajdującej się na terenie Miasteczka Galicyjskiego. Każdy uczestnik, który weźmie udział w konferencji otrzyma również zaświadczenie uczestnictwa.

  ZAPISY:

  Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych wyłącznie drogą mailową (konferencja2018@owitr.pl) oraz dokonanie opłaty konferencyjnej. W mailu proszę przesłać swoje imię/nazwisko/instytucję oraz preferencje, co do wybranego przez siebie warsztatu oraz warsztat „drugiego wyboru”.

  OPŁATY:

  Dla rodzin zastępczych z terenu miasta Nowego Sącza udział w konferencji jest bezpłatny. Rodziny zastępcze mają również pierwszeństwo w zapisach na wybrane przez siebie warsztaty. Dla pozostałych uczestników koszt udziału w konferencji wynosi 50 pln (przelew na rachunek Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” – numer konta bankowego: ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY 45 8805 0009 0000 5845 2008 0001 z dopiskiem w tytule przelewu „KONFERENCJA„). Wpłaty przyjmowane będą wyłącznie do 23 maja – w dniu konferencji nie będzie możliwości uiszczenia opłaty konferencyjnej).

  FAKTURY:

  Stowarzyszenie „Betlejem” wystawia jedynie noty księgowe (nie faktury!), które będą do odboru w dniu konferencji. Aby móc odebrać notę księgową proszę do dnia 21 maja mailowo przesłać wszystkie potrzebne dane do jej wystawienia (tj. nazwa instytucji, dokładny adres, NIP).

  ZAPRASZAMY!

   

  PROGRAM KONFERENCJI:
  8.30 -9.00    Rejestracja uczestników
  9.00 – 9.05    Inauguracja konferencji
  – Henryk Leśniara – Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin
  9.05 – 9.10    Wystąpienie przedstawiciela UM Nowego Sącza
  9.10 – 9.30    Wprowadzenie do konferencji – mgr Agnieszka Smoroń-Gąsiorek – psycholog OWiTR
  9.30 – 10.15    Wykład – mgr Romualda Ulasińska: „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży z przeżyciem odrzucenia. Wyjaśnienia z perspektywy różnych podejść w psychoterapii”.
  10.15 – 10.25    Dyskusja
  10.25 – 10.55    Przerwa kawowa
  10.55 – 11.40    Wykład – dr Karolina Grządziel: „Samouszkodzenia z perspektywy psychiatry młodzieżowego” .
  11.40 – 11.50    Dyskusja
  11.50 – 12.35    Wykład – mgr Ireneusz Czachura: „Smutek – agresja – autoagresja w okresie dorastania, perspektywa systemowa”.
  12.35 – 12.45    Dyskusja
  12.45 – 13.30    Przerwa na obiad
  13.30 – 15.00    Warsztaty – 3 grupy tematyczne:
  I grupa – prowadzenie mgr Romualda Ulasińska: „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży z przeżyciem odrzucenia. Doświadczenia terapeutyczne”,
  II grupa – prowadzenie dr Karolina Grządziel: „Samouszkodzenia z bliska”,
  III grupa – prowadzenie mgr Ireneusz Czachura: „Formy komunikacji podnoszące ryzyko wystąpień zachowań agresywnych i autoagresywnych”.
  15.15 – 15.30    Podsumowanie
  15.30 – 15.45    Zakończenie konferencji

   

  Prelegenci oraz opisy wystąpień/warsztatów:

  mgr Romualda Ulasińska – specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada też certyfikat European Assotiation for Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

  Wykład – „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży z przeżyciem odrzucenia. Wyjaśnienia z perspektywy różnych podejść w psychoterapii” (psychoterapeuci zwracają uwagę, że tendencje autodestrukcyjne są częstym objawem występującym u dzieci odrzuconych. W wykładzie będzie mowa o przejawach autoagresji u dzieci i młodzieży, które przeżyły odrzucenie. Zostanie przedstawione rozumienie zachowań autoagresywnych z perspektywy, psychodynamicznej, systemowej i teorii przywiązania).
  Warsztat – „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży z przeżyciem odrzucenia. Doświadczenia terapeutyczne” (warsztat będzie kontynuacją wykładu. Omawiane na wykładzie symptomy i mechanizmy będziemy mieli okazję poznać poprzez przykłady z praktyki klinicznej. Będą mieli Państwo możliwość własnej refleksji i pracy w grupie, by przybliżyć się do wyjaśnienia autoagresywnych zachowań, a tym samym odpowiedzenia na nie adekwatną pomocą).

  dr Karolina Grządziel – specjalista psychiatra. Pracuje w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, w ambulatorium klinicznym psychiatrii młodzieżowej oraz w młodzieżowym oddziale psychiatrycznym. W ambulatorium psychiatrii młodzieżowej pracuje w charakterze lekarza konsultanta pacjentów zagrożonych ryzykiem samobójstwa. Prowadzi zajęcia dla studentów z psychiatrii rozwojowej, psychiatrii ogólnej oraz historii medycyny.

  Wykład – „Samouszkodzenia ze stanowiska psychiatry młodzieżowego” (samouszkodzenia, charakterystyka zjawiska. Czym są samouszkodzenia?. Kiedy korelują z próbami samobójczymi? Jak rozpoznawać samouszkodzenia na tle samobójczym oraz niesamobójczym? Jak czytać ukrytą symbolikę samouszkodzeń? W czym mogą pomóc współczesne koncepcje mechanizmów samouszkodzeń? Oto kilka kwestii które z perspektywy lekarza ambulatorium psychiatrii młodzieżowej zostaną przedstawione na bazie przypadków, własnych obserwacji i refleksji samych pacjentów. Cel: zwiększenie wiedzy na temat zjawiska samouszkodzeń, zmniejszenie lęku, zwiększenie kompetencji opiekunów, rodziców, profesjonalistów).
  Seminarium – „Samouszkodzenia z bliska” (celem seminarium będzie zwiększenie kompetencji w rozmawianiu o samouszkodzeniach, zwiększenie rozumienia osób dokonujących samouszkodzeń, radzenie sobie z własnymi emocjami, poszukiwanie źródła wsparcia.

  mgr Ireneusz Czachura – Psycholog, terapeuta systemowy rodzin i młodzieży. Etatowy pracownik Zespołu Terapii Rodzin w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”. Wieloletni współpracownik i wykładowca Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Staż pracy 20 lat. Autor książki „Domowa szkoła przetrwania” poradnika psychologicznego dla rodzin.

  Wykład – „Smutek – agresja – autoagresja w okresie dorastania, perspektywa systemowa”. (zaczynając od rozumienia systemowego przedstawiona zostanie rola smutku i agresji jako czynników kształtujących proces dorastania. W wystąpieniu zostaną przedstawione korzyści i zagrożenia jakie mogą pojawiać się na tym etapie rozwojowym, a zależne są od funkcji jakie mogą spełniać te dwie emocje w rozwoju nastolatka.
  Warsztat – „Formy komunikacji podnoszące ryzyko wystąpień zachowań agresywnych i autoagresywnych” (rozwiniecie myśli z wykładu. Skoncentrowanie się na komunikacji międzyludzkiej. W formie warsztatowej przećwiczenie i omówienie sytuacji, które mogą wpływać na zachowania izolowania się lub agresji).