telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin
w Nowym Sączu

3/2020

z dnia 15 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

 

Na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku
z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Dyrektor Ośrodka Wsparcia
i Terapii Rodzin w Nowym Sączu (dalej Ośrodka) zarządza następujące zasady jego funkcjonowania.

 

  1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Ośrodka poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym,
    w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Klientów.
  2. Sprawy bieżące winny być w tym czasie załatwiane przez telefon, drogą elektroniczną.
  3. Wykaz numerów telefonów do komunikacji w godzinach urzędowania oraz adresów e-mail do znajduje się na stronie https://owitr.pl/kontakt/
  4. Bezpośrednie załatwienie w Ośrodku sprawy szczególnie uzasadnionej możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez Dyrektora.
  5. W tym czasie nie będą prowadzone przez specjalistów żadne czynności w miejscu zamieszkania rodzin oraz odwołane zostają wyznaczone terminy nadzorowanych kontaktów, terapii i innych spotkań.
  6. Odwołane zostają spotkania szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

 

  1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  1. Zawiadomienie o w/w ograniczeniach w drodze ogłoszenia zamieszcza się na stronie owitr.pl oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Ośrodka w sposób zapewniający zapoznanie się przez Klientów.

 

Henryk Leśniara

Dyrektor OWiTR Nowy Sącz