telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Projekt

Reintegracja – kontakty rodziny zastępczej z rodziną biologiczną z perspektywy rodziny biologicznej i rodziny zastępczej

Celami projektu są poszerzanie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych i udzielanie wsparcia istniejącym niespokrewnionym zawodowym rodzinom zastępczym w zakresie reintegracji dziecka z rodziną naturalną (współpracy rodziców zastępczych z rodzicami naturalnymi dziecka), poprawa a także poszerzanie wglądu we własne funkcjonowanie społeczno-emocjonalne a także integracja uczestników umożliwiająca dzielenie się własnymi doświadczeniami i problemami, jak również sposobami ich rozwiązywania.

Grupy integracyjno-terapeutyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży są ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych umiejętności pracy w grupie, korekcję niewłaściwych zachowań, jak również wsparcie terapeutyczne.
Projekt uwzględnia zorganizowanie dla 12 rodzin zastępczych zawodowych (w tym 2 rodzinnych domów dziecka) trzydniowej sesji szkoleniowo – warsztatowej.

Sesje te będą odbywać się w czterech grupach: dla rodziców zastępczych (o charakterze wspierającym i psychoedukacyjnym), dla dzieci w wieku od 1-4 lat (o charakterze opiekuńczym), dla dzieci w wieku od 5-11 lat (o charakterze integracyjno – terapeutycznym) oraz dla młodzieży w wieku 12-18 lat (o charakterze integracyjno – terapeutycznym).