telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Szkoła dla rodziców

Głównym celem „Szkoły dla Rodziców” jest wspieranie rodziców zastępczych w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą poprzez naukę umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksję nad własną postawą wychowawczą, wymianą doświadczeń, naukę dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie „Szkoła dla Rodziców” przyczynia do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.