telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Projekt

„Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWY PROJEKT – NOWE MOŻLIWOŚCI !

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

Projekt skierowany jest m. in. do młodzieży zamieszkującej Miasto Nowy Sącz w wieku 15-24 lat (młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, studenci), która zainteresowana jest rozwojem własnej aktywności społecznej i zawodowej oraz nabyciem umiejętności lidera społecznego.

Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2015. W tym czasie zaplanowano kilka naborów do trwających ok. 4 miesięcy modułów tematycznych.

Dla młodzieży przewidziano:

  • dwa nabory w 2013 r. – moduły „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” oraz „Jestem, pomagam, poznaję”,
  • trzy nabory w 2014r. – moduły „Akademia Młodego Samorządowca”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, „Jestem, pomagam, poznaję”
  • jeden nabór w 2015r. – moduł „Akademia Młodego Samorządowca”.

Stowarzyszenie pragnie zapewnić sądeckiej Młodzieży wiele atrakcyjnych zajęć i aktywności, łączących różne formy pracy – warsztaty, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe, formy stacjonarne i wyjazdowe. Młodzieży zaproponowane zostaną między innymi: innowacyjny projekt fotograficzny promujący Nowy Sącz, specjalistyczny kurs języka angielskiego, spotkania ze znanymi przedsiębiorcami, warsztaty medialne, ciekawe wyjazdy studyjne i inne. W trosce o wysoką jakość proponowanych działań zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, w tym m.in. socjologów, trenerów młodzieżowych, specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego i. in.

Dlaczego warto?

Udział w projekcie pozwoli:
Nabyć nowe umiejętności, zyskać cenne doświadczenie, twórczo spędzić czas i poznać nowych znajomych.
W projekcie znajdą się propozycje, które pomogą zdobyć nowe, wartościowe umiejętności i zapewnią lepszy start w przyszłość.

Działania w projekcie łączyć będą różne formy pracy: warsztaty, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe, formy stacjonarne i wyjazdowe.

Młodzież chętną do udziału w projekcie, zapraszamy na rekrutację, która odbędzie się:

  • w dniach od 15 do 29 kwietnia 2013r.
  • w godzinach 15:00-18:00
  • przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro)

Istnieje także możliwość indywidualnego spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Serdecznie zapraszamy!!!

Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji, terminach zajęć i sposobie ich realizacji, udziela Biuro Projektu znajdujące się przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu (I p),

e-mail: projekt.betlejem@poczta.fm
www.stowarzyszeniebetlejem.pl