telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

W Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

 prowadzona jest psychoterapia rodzinna i indywidualna dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, natomiast od 1 stycznia 2020 r. terapia rodzinna i małżeńska dla  dla rodzin biologicznych i dzieci z terenu Miasta Nowego Sącza ,przeżywającym kryzys prowadzona będzie w miarę posiadanych wolnych miejsc.