telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Projekt

Projekt Domu Obrony Życia skierowany jest do kobiet z terenu Miasta Nowego Sącza, które oczekują na urodzenie dziecka i są w trudnej sytuacji życiowej (brak wsparcia ze strony najbliższych, brak mieszkania i środków do życia, będące w kryzysie itd.).

Głównym celem Domu Obrony Życia jest zapewnienie optymalnych warunków (komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji) kobietom oczekującym na urodzenie dziecka od momentu przybycia do czasu podjęcia przez nie decyzji dotyczącej losów dziecka (usamodzielnienie się matki z dzieckiem, decyzja o dalszej opiece nad dzieckiem lub przekazanie go pod opiekę rodziny zastępczej, adopcyjnej).

Dom Obrony Życia gwarantuje czasowe zakwaterowanie (przed i po urodzeniu dziecka) oraz utrzymanie zapewniając jednocześnie opiekę psychologiczno-pedagogiczną i prawną.