telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Projekt

Projekt „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w rodzinach zastępczych zawodowych”

Projekt uwzględnia zorganizowanie dla 10 rodzin zastępczych zawodowych (w tym 2 rodzinnych domów dziecka) trzydniowego intensywnego treningu szkoleniowo – warsztatowego w zakresie rozpoznawania wypalenia zawodowego i sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Celem projektu jest wzbogacenie rodziców zastępczych w podstawową wiedzę z zakresu wypalenia zawodowego i umiejętności radzenia sobie z wyżej wymienionym zjawiskiem oraz wypracowanie wspólnego modelu pomocy rodzinie w sytuacji wypalenia zawodowego, jak również pomoc dzieciom i młodzieży przebywającej w środowisku zastępczym w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami.