telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

W ramach organizowanego przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego, 23 maja o godz. 10:00 w Miasteczku Galicyjskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Seksualność dzieci i młodzieży. Norma i zaburzenia rozwojowe”.Wydarzenie kierowane było głównie do organizacji pomocowych oraz rodzin zastępczych zawodowych z terenu miasta Nowego Sącza.

Konferencją naukową „Seksualność dzieci i młodzieży. Norma i zaburzenia rozwojowe” w Miasteczku Galicyjskim zainaugurowany został Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego.

– Wszyscy z ogromnym szacunkiem podchodzimy do pracy jaką Państwo wykonujecie, a także do rodzin, które decydują się na rodzicielstwo zastępcze. Dlatego rozpoczynając tę konferencję, warto przywołać słowa Jana Pawła II, napisane w encyklice Evangelium Vitae, że rodzina to sanktuarium życia i to właśnie w rodzinie są najpełniejsze warunki do rozwoju i ochrony tego życia – mówił Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, zwracając się do organizatorów wydarzenia. Jednocześnie życzył wszystkim owocnej konferencji oraz wielu dobrych efektów spotkania.

Uczestników i zaproszonych gości powitał dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu Henryk Leśniara. – Nasza placówka od pięciu lat pełni funkcję organizatora pieczy zastępczej, przygotowywaniem kandydatów do rodzin zastępczych pod kątem diagnostycznym, wspieramy takie rodziny i dzieci w nich umieszczone. Zajmujemy się również terapią i poradnictwem, także prawnym, rodzin biologicznych – mówił dyrektor Leśniara, podkreślając, że konferencja jest skierowana przede wszystkim do organizacji pomocowych i rodzin zastępczych zawodowych z terenu Nowego Sącza.

Prelegentami podczas konferencji byli dr Wanda Badura-Madej, dr Krzysztof Szwajca oraz dr Marek Babik, a prócz części teoretycznej odbyły się również warsztaty tematyczne. Konferencję poprowadził Grzegorz Strojny, psychoterapeuta z Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele placówek pomocowych z terenu miasta, psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, nauczyciele oraz zawodowe rodziny zastępcze.