telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

          Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu pełniący funkcję organizatora pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych, którzy podjęliby się opieki nad dziećmi porzuconymi, osieroconymi, którzy potrzebują ciepła domu rodzinnego.

 Kandydatami mogą być małżonkowie jak i osoby samotne, którzy posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowo-bytowe, zdrowotne.  Tworzenie  nowych rodzin zastępczych w Polsce, z uwagi na coraz większe ilości dzieci wymagających opieki zastępczej a w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie- dostrzegamy  pilne potrzeby przygotowania nowych ludzi gotowych przyjąć pod swój dach kolejne dzieci.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu :

18 442 07 63  lub  18 445 80 77

Lub kontakt osobisty :

OŚRODEK WSPARCIA I TERAPII RODZIN W NOWYM SĄCZU
UL ŚNIADECKICH 10A
33-330 NOWY SĄCZ

Osoby zainteresowane powinny złożyć w sekretariacie naszego ośrodka następujące dokumenty:

1.       wniosek (druk dołączony poniżej)

2.      Zaświadczenie o dochodach

3.      Zaświadczenie od lekarza POZ z adnotacją, że nie ma przeciwwskazań do opieki nad dziećmi

 

Wniosek o kwalifikację na Rodzinę Zastępczą (.pdf)