telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu po raz kolejny ma przyjemność zaprosić członków środowisk rodzin zastępczych oraz ich sympatyków do podjęcia wspólnej aktywności podczas realizacji nowego projektu „Akademia Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Zastępczego” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem przedsięwzięcia jest poszerzanie wiedzy i umiejętności jego uczestników w obszarach społecznym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Planowane aktywności będą miały za zadanie wspierać Rodziny Zastępcze na drodze efektywnego rozwiązywania problemów dnia codziennego, z którymi przychodzi im nieustannie się mierzyć.

Przyjęcie na siebie roli opiekuna zastępczego zasługuje na szacunek i uznanie, przynosi wiele satysfakcji oraz radości jednakże wiąże się również z ogromną odpowiedzialnością i szeregiem trudności z którymi trzeba się konfrontować każdego dnia. W natłoku obowiązków często opiekunowie, a także ich podopieczni nie zdają sobie sprawy z licznych zagrożeń jakie mogą na nich czekać. Są to między innymi:

 • Ryzyko podejmowania przez młodych członków rodzin zachowań niewłaściwych i społecznie nieakceptowanych;
 • Zagrożenie zjawiskiem wypalenie zawodowego wśród opiekunów, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do rozpadu rodziny;
 • Niewystarczający zasób wiedzy i umiejętności pozwalających na przeciwdziałanie jawiącym się przeciwnościom;

Niejednokrotnie w momentach pojawienia się tych i wielu innych problemów dochodzi do ich pogłębienia ponieważ rodziny poddają się poczuciu bezradności nie dostrzegając szansy znalezienia alternatywnych rozwiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różnorodne:

 • Brak odpowiednich środków i narzędzi do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 • Ograniczony dostęp do specjalistycznego poradnictwa;
 • W chwilach szczególnie trudnych poczucie osamotnienia i pozostawienia samym sobie przez otoczenie;
 • Brak wiedzy na temat możliwości poszukiwania wsparcia oraz pomocy;

 

Projekt „Akademia Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Zastępczego” wychodzi naprzeciw tym i wielu innym dylematom dostosowując swoją ofertę do konkretnych potrzeb jego uczestników.

Program przewiduje realizację takich działań jak:

 • Konferencje i piknik integracyjny dla Rodzin Zastępczych
 • Rodzinny wyjazd edukacyjno – integracyjny
 • Utworzenie Punktu Konsultacyjnego z bezpłatnym poradnictwem w zakresie określonym przez uczestników projektu zależnie od ich potrzeb
 • Warsztaty tematyczne
 • Organizację wspólnego spotkania wigilijnego

ADRESACI:

Do wspólnej aktywności w ramach projektu zapraszamy wszystkie Rodziny Zastępcze (zawodowe, niezawodowe, rodzinne domy dziecka, rodziny spokrewnione) czyli zarówno opiekunów jaki i wychowanków z terenu Miasta Nowego Sącza oraz całego Subregionu Sądeckiego (powiat: nowosądecki, limanowski, gorlicki).

CZAS TRWANIA: Marzec – Grudzień 2017 roku

LICZBA MIEJSC: 150 osób

 

REKRUTACJA:

Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego po kontakcie z organizatorem. Wymagany dokument zostanie przekierowany  na Państwa skrzynkę elektroniczną. Wypełnione zgłoszenia należy odesłać zwrotnie na podany adres   e-mail.

Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu aż do chwili wyczerpania limitu miejsc.

 Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem w Projekcie.

Wszelkie informacje udzielane są pod adresem: betlejem@op.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”