telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

W pierwszym kwartale 2020 r. Ośrodek Wsparcia  i Terapii Rodzin w Nowym Sączu planuje organizację szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Ośrodka. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 18 442 07 63 – sekretariat) lub mailowy (biuro@owitr.pl).

Z A P R A S Z A M Y