telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

ZARZĄDZENIE NR 1/21 Dyrektora Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu z dnia 19 marca 2021 r.   W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, na podstawie przepisu § 21 pkt. 5 oraz przepisu § 22 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021...

Funkcjonowanie Ośrodka w dobie pandemii

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu w dobie pandemii, mimo trudności i ograniczeń prowadzi swoją działalność statutową zgodnie z założonym harmonogramem pracy. Ośrodek pełniąc funkcję ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ dla miasta Nowego Sącza. Swoją pracę...