telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

W związku z aktualnie występującą sytuacją epidemiologiczną Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu uprzejmie informuje, iż od dnia 20 lipca 2020 r. do odwołania Ośrodek załatwiać będzie sprawy interesantów drogą telefoniczną, listowną lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Praca koordynatorów pieczy zastępczej oraz psychologów prowadzona jest na bieżąco zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

W nadzwyczajnych okolicznościach i potrzebie kontakt osobisty z pracownikiem Ośrodka możliwy będzie za zgodą Dyrektora Ośrodka po indywidualnym uzgodnieniu terminu.

Uprzejmie informujemy, iż możliwość odbywania kontaktów monitorowanych w Ośrodku jest zawieszona. W szczególnych okolicznościach po uzgodnieniu sposobu i terminu – kontakty te mogą odbywać się poza jego lokalem w przestrzeni otwartej, z zachowaniem aktualnych wymogów dot. zachowania dystansu społecznego w obecności opiekuna zastępczego, który wyrazi na to zgodę.

Dyrektor OWiTR