telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu w dobie pandemii, mimo trudności i ograniczeń prowadzi swoją działalność statutową zgodnie z założonym harmonogramem pracy. Ośrodek pełniąc funkcję ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ dla miasta Nowego Sącza. Swoją pracę koncentruje na współpracy z rodzinami niezawodowymi, zawodowymi, rodzinnymi domami dziecka oraz placówkami typu rodzinnego. W ramach zadań statutowych, prowadzimy szkolenia,  poradnictwo, wsparcie oraz terapie dla dzieci i młodzieży umieszczonych w formach pieczy zastępczej, oraz terapię rodzinną  oraz wykonujemy zadania koordynatorów pieczy zastępczej.

Terapia rodzinna dla rodzin biologicznych prowadzona jest w ograniczonym zakresie (w ramach wolnych terminów) ze względu na priorytetową pracę z rodzinami zastępczymi.

OŚRODEK CZYNNY jest od poniedziałku do piątku  w godzinach  7.00 – 15.00

Informujemy, iż  w związku z istniejącą pandemią  wejście na teren Ośrodka możliwy jest TYLKO W MASECZKACH OCHRONNYCH oraz po dezynfekcji rąk dla osób nie będących na kwarantannie lub izolacji oraz z objawami infekcji.